Archiv autora: Zuzana Dvořáková

Občanská poradna

Občanská poradna Nelahozeves   Občanský poradce:  Ing. Mgr. Jan Ryšavý Místo: klubovna Zagarolská 313, Nelahozeves Termín: neděle 10,00 – 13,00 hodin Objednání se + stručně téma: telefonicky na 731 168 704 nebo e-mail obcanskaporadna@nelahozeves.cz Základní i následná konzultace konkrétního problému je…
Číst více

Myslivecké sdružení

Oficiální stránky mysliveckého spolku Kralupy Nelahozeves Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Kralupy nad Vltavou Výbor Honebního společenstva Kralupy nad Vltavou svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 3. 2018 od 9.00 hodin v advokátní kanceláři JUDr….
Číst více

Patchwork

Patchwork   Co je to vlastně patchwork? Patchwork (anglicky patch – záplata, work – práce – vyrobeno ze záplat) je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Historie patchworku sahá do…
Číst více

Klub seniorů

Program klubu seniorů 2. pololetí 2017   31.8.2017 Trojský zámek (čtvrtek) – vlakem v 7:25 hodin z Nelahozevsi, poté lodí v 9:00 hodin do Troji, návštěva zámku a zámecké zahrady 20.9.2017 Divadlo Hybernia – muzikál IAGA – 11:00 hodin (středa)…
Číst více

Ochotníci Nelahozeves

OCHOTNÍCI NELAHOZEVES jsou zájmový spolek, který se věnuje ochotnické činnosti v obci. Činnost spolku byla obnovena v září 2011 (v minulosti v obci ochotníci již působili). Kromě autorských her OCHOTNÍCI NELAHOZEVES také vystupují s krátkými tematickými scénkami na akcích pořádaných obcí. Soubor má v současné době 20…
Číst více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves Základní informace Sbor dobrovolných hasičů (SDH) patří mezi sdružení obyvatel Nelahozevsi. Jeho primárním cílem je ochrana osob a majetku v obci v souvislosti s požáry, povodněmi nebo jinými živelnými pohromami či dalšími podobnými událostmi. SDH je formálně základní jednotkou Sdružení hasičů…
Číst více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves – JSDHO   Základní informace JSDHO je zřízená obcí, která jednotku plně zabezpečuje po finanční a materiální stránce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves (JSDHO) je organizační složkou obce, která JSDHO zřizuje a vede…
Číst více