Archiv autora: Zuzana Dvořáková

Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu od 2. ledna 2017 do 31. 3. 2017 Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné. V tomto případě je…
Číst více

Formuláře

Formuláře ke stažení Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtí list) Žádost o přidělení čísla popisného – evidenčního Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucí mimo les Žádost o…
Číst více

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Kdo a za jakých podmínek Kdo ohlašuje…
Číst více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  1. Oficiální název Obec Nelahozeves…
Číst více

Zápisy zastupitelstva

Zápisy zastupitelstva obce 2018  Datum zasedání  Zápis ze zasedání Přílohy 19.03.2018  zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5a, č. 5b, č. 6, č. 7, č. 8  29.01.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3  15.01.2018…
Číst více

Svatby 2018

Termíny svateb 2018 Cena – 7.500,-Kč Cena – 4.250,-Kč (pro snoubence s trvalým pobytem v Nelahozevsi) Rezervace na tel. čísle 315 785 290 – paní Dvořáková (matrikářka)   09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 27.4.2018 pátek  obsazeno 28.4.2018 sobota obsazeno 05.05.2018 sobota obsazeno 25.05.2018…
Číst více