Archiv autora: Josef Kebrle

Czech Point

Czech Point Co je to Czech POINT? Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Terminál – je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Co Czech POINT poskytuje? Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z…
Číst více

Hroby smlouvy a placení

Hřbitov Upozornění: Dosud nezaplacená hrobová místa ke stažení ZDE Dotazy k místnímu hřbitovu Vám zodpoví Zuzana Dvořáková – 315 785 290 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.2/2003 – Řád veřejného pohřebiště v obci Nelahozeves            

Odpady – popelnice

Poplatek za svoz komunálního a BIO odpadu   Poplatek stanovuje obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Plátcem je majitel nemovitosti a platí pouze podle počtu reálně používaných nádob. Nezáleží již na počtu osob,…
Číst více

Archiv zpravodaje

Zpravodaj Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 750 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Zodpovědný redaktor: Soňa Brunnerová Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci…
Číst více