Archiv autora: Josef Kebrle

Zpravodaj

nellznak

Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 800 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Zodpovědný redaktor: Soňa Brunnerová Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci periodického…
Číst více

Územní plán

Územní plán je ve stadiu pracovního návrhu. Ten byl zveřejněn a je k dispozici po dohodě na obecním úřadě. Zdůrazňujeme, že se jedná o pracovní verzi, která může být změněna. Další verze návrhu vznikne po dokončení generelu odvodu dešťových vod….
Číst více