Archiv autora: Josef Kebrle

Hroby smlouvy a placení

Hřbitov Upozornění: Dosud nezaplacená hrobová místa ke stažení ZDE Dotazy k místnímu hřbitovu Vám zodpoví Zuzana Dvořáková – 315 785 290 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.2/2003 – Řád veřejného pohřebiště v obci Nelahozeves            

Odpady – popelnice

Poplatek za svoz komunálního odpadu poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu od 2. ledna 2017 do 31. 3. 2017 Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné. V tomto případě je…
Číst více

Archiv zpravodaje

Zpravodaj Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 750 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Zodpovědný redaktor: Soňa Brunnerová Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci…
Číst více

Vyhlášky, směrnice

Důležité zákony, vyhlášky a směrnice Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: Zákon Popis ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod zákon č. 106/1999 Sb. O…
Číst více

Formuláře a návody

Formuláře ke stažení Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu (oddací list, rodný list, úmrtní list) Formulář na žádost o poskytnutí informace Žádost o pálení Odhlášení psa