Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.10.2019
22.10.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 21. 10. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Darovací smlouva – pomoc po požáru

10.10.2019
11.11.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Darovací smlouvu, kterou schválilo zastupitelstvo dne 30. 09. 2019 na svém zasedání usnesením č. 15/9/2019 jako finanční výpomoc obdarovanému v důsledku požáru v jeho domácnosti. Celé znění zde: Darovací smlouva.

Záměr uzavřít „Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – Vodovod e. č. 19-151“

8.10.2019
24.10.2019

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr uzavřít „Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – Vodovod e. č. 19-151“ s firmou Vodárny Kladno…
Číst více

Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce

8.10.2019
24.10.2019

Obec Nelahozeves na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje záměr pronajmout následující nemovitost ve vlastnictví obce. Celé znění zde: Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce.

Veřejná vyhláška – oznámení

4.10.2019
19.11.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na úřední desce Veřejnou vyhlášku – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. Celé znění zde: Veřejná vyhláška –…
Číst více

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ v k. ú. Nelahozeves

30.9.2019
16.10.2019

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce záměr Krajského úřadu Středočeského kraje na „Terénní úpravy pískovny UHY rozšíření II“ v k. ú. Nelahozeves. Celé znění zde: záměr.

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

23.9.2019
1.10.2019

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 30. 9. 2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zastupitelstva

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů přes než vede nadzemní elektrické vedení

18.9.2019
16.11.2019

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování…
Číst více