Archiv

Rozhodnutí – povolení uzavírky pozemní komunikace

1.7.2020
16.7.2020

Obecní úřad Nelahozeves vydává rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikací na žádost společnosti Stavitelství Řehoř s.r.o., z důvodu výstavby splaškové kanalizace v ul. Pod Strání, U Žlábku, U Podjezdu a V Uličce.   úplné znění rozhodnutí zde – Rozhodnutí povolení uzavírky…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu v rámci akce „Výstavba chodníku podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská“

30.6.2020
16.7.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy – Přechodnou úpravu provozu v rámci akce: „Výstavba chodníku podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves“. Celé znění zde:…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

22.6.2020
30.6.2020

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 29. 06. 2020 od 18:00 hodin do Kulturního domu, adresa Dvořákova stezka 23, 277 51 Nelahozeves. Svolání veřejného zasedání zastupitelstva na pondělí…
Číst více

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava

9.6.2020
25.6.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava a výzvu k podání připomínek. Celé znění zde: Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu

9.6.2020
25.6.2020

Obecní úřad Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy – Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnice č. III/24021, ul. Kralupská (v úseku od p. č. 80/15 ul. V Loučkách k p. č. 296/16)…
Číst více