Archiv

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022

22.5.2018

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počet členů Zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022 byl stanoven na 9 členů….
Číst více

Svazek měst a obcí VKM – Oznámení

16.5.2018
31.3.2019

Obec Nelahozeves ohlašuje, že Valná hromada Svazku VKM schválila závěrečný účet Svazku za rok 2017. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce členů Svazku v termínu do 25. 5. 2018 a bude sejmuto v roce 2019 až po schválení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.5.2018
22.5.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 21. 5. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Nabídka pozemků k pronájmu

2.5.2018
1.6.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje nabídku pozemku k pronájmu – katastrální území Podhořany zde. Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 2. 5. 2018 do 1. 6. 2018, od zveřejnění doručit na pobočku Státního pozemkového úřadu písemně (poštou, datovou…
Číst více

Aktualizace bezpečnostní zprávy MERO ČR, a. s. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves k vyjádření po posouzení

18.4.2018
21.5.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a věcně příslušný podle § 49 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií…
Číst více

Státní pozemkový úřad – oznámení o zamýšleném převodu

18.4.2018
18.7.2018

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků zde nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu….
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

13.4.2018
24.4.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 23. 4. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání