Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva – 24.7.2017

nellznak
12.7.2017
25.7.2017

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva   Svolání veřejného zasedání zastupitelstva veřejné zasedání zastupitelstva na 24.07.2017 od 18:30 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves P r o g r a m: 1. Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní…
Číst více

Záměr směny pozemků

zahradka
4.7.2017
19.7.2017

Získání pozemku, který je v současnosti využíván jako zahrada MŠ – výměna za pozemek který je nyní využíván jako zahrádka pro restauraci „Pod zámkem“     Záměr směny pozemků

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Přípojky oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Zagarolská, Nádražní SO 01, SO 03 – DČJ a podružné řady“

nellznak
16.6.2017
3.7.2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby – Přípojky oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves, ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Nádražní, Zagarolská SO 01, SO 03 – DČJ a podružné řady

Dražební vyhláška

nellznak
14.6.2017
3.8.2017

Dražba se koná 2. 8. 2017 od 11:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz Draženy budou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl v dosud nevypořádaném společném jmění povinných o velikosti ideální 1/4 k nemovitým věcem, a to: pozemek…
Číst více

Posudek o vlivech záměru „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“ na životní prostředí

nellznak
13.6.2017
28.6.2017

Posudek o vlivech záměru – Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů na životní prostředí Do posudku o vlivech záměru „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“ na životní prostředí lze nahlédnout v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu Nelahozeves. Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku…
Číst více