Archiv

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

21.12.2017
27.12.2017

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Příloha č. 2

Terénní úprava pískovny UHY rozšíření – Oznámení záměru

18.12.2017
3.1.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru „Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření“ v k. ú….
Číst více

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

14.12.2017
19.12.2017

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise První zasedání okrskové volební komise se uskuteční 18.12.2017 v budově Obecního úřadu Nelahozeves se sídlem Školní č. p. 3, Nelahozeves. První zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 – Nelahozeves…
Číst více

Usnesení – elektronická dražba

6.12.2017
24.1.2018

Nařizuje se dražební jednání, které se uskuteční jako elektronická dražba, která se koná dne 23. 1. 2018 od 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.e-drazby.cz. Usnesení