Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

27.7.2017
14.8.2017

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.