Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu ul. Školní, Na Vinici

7.9.2017
22.9.2017

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy vydává opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na silnici č. III/24021 – ul. Školní, ul. Na Vinici

Platnost úpravy je přechodná a to od 15. 09. – 31. 10. 2017

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
plánek úpravy