Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

6.9.2017
21.9.2017

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/608

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy vydal opatření obecné povahy. Jedná se o přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/608 v místě mostního objektu ev. č. 608-009. Doba této úpravy bude od 11. 09. 2017 do 31. 10. 2017.