Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na místní komunikaci v obci Nelahozeves

15.5.2017
30.5.2017

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Nelahozeves

Přechodné dopravní značení

Důvod: stavební práce – přípojka NN pro pozemek parc. č. 80/52 v k. ú. Nelahozeves

Termín umístění: 18.5.2017 – 30.6.2017