Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

28.3.2017
12.4.2017

Přechodná úprava provozu, termín 3.-7. 4. 2017.

Důvod: stavební práce – vodovodní a kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 80/52 v k. ú. Nelahozeves

Stanovení přechodné úpravy provozzu na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

Příloha č. 1