Archiv

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení – ředitelka MŠ Nelahozeves

31.5.2018
19.6.2018

Obec Nelahozeves v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vše v platném znění oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Nelahozeves. Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

29.5.2018
13.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves – Lešany

28.5.2018
27.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění…
Číst více

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022

22.5.2018

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počet členů Zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022 byl stanoven na 9 členů….
Číst více

Svazek měst a obcí VKM – Oznámení

16.5.2018
31.3.2019

Obec Nelahozeves ohlašuje, že Valná hromada Svazku VKM schválila závěrečný účet Svazku za rok 2017. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce členů Svazku v termínu do 25. 5. 2018 a bude sejmuto v roce 2019 až po schválení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.5.2018
22.5.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 21. 5. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Nabídka pozemků k pronájmu

2.5.2018
1.6.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje nabídku pozemku k pronájmu – katastrální území Podhořany zde. Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 2. 5. 2018 do 1. 6. 2018, od zveřejnění doručit na pobočku Státního pozemkového úřadu písemně (poštou, datovou…
Číst více