Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

12.3.2018
20.3.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva na 19. 3. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání zde

Nabídka pozemku k pronájmu

7.2.2018
9.3.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje nabídku pozemku k pronájmu – katastrální území Podhořany zde. Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 7. 2. 2018 do 8. 3. 2018, od zveřejnění doručit na pobočku Státního pozemkového úřadu písemně (poštou, datovou…
Číst více

Usnesení – Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

5.2.2018
9.3.2018

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Mělník ze dne 2.2.2015, č.j. 15 EXE 414/2015-20, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:…
Číst více

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení – Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření

26.1.2018
12.2.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

22.1.2018
30.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 29. 1. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Zagarolská 313, Nelahozeves. Jediným ohlášeným bodem je schválení záměru provozovat dokončovanou tlakovou kanalizaci samostatně jako provozovatel obec Nelahozeves. svolání zastupitelstva obce Nelahozeves 2 – 2018

Program dotovaného stravování seniorů

29.12.2017
31.3.2018

V přiložených souborech najdete program dotovaného stravování seniorů.   Nelahozeves_dotační program_stravování seniorů – doc Nelahozeves_dotační program_stravování seniorů –  pdf   Nelahozeves_Smlouva o poskytnutí dotace_stravování seniorů – doc Nelahozeves_Smlouva o poskytnutí dotace_stravování seniorů – pdf