Archiv

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

12.6.2018
27.6.2018

  Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších…
Číst více

Veřejná vyhláška „Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek“

8.6.2018
25.6.2018

Městský úřad Kralupy nad Vltavou oznamuje vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění nového a zrušení stávajícího dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích na území obce Nelahozeves a to z důvodu bezpečnosti osob, zejména…
Číst více

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení – ředitelka MŠ Nelahozeves

31.5.2018
19.6.2018

Obec Nelahozeves v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vše v platném znění oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Nelahozeves. Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

29.5.2018
13.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves – Lešany

28.5.2018
27.6.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění…
Číst více

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022

22.5.2018

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počet členů Zastupitelstva obce Nelahozeves pro volební období 2018-2022 byl stanoven na 9 členů….
Číst více

Svazek měst a obcí VKM – Oznámení

16.5.2018
31.3.2019

Obec Nelahozeves ohlašuje, že Valná hromada Svazku VKM schválila závěrečný účet Svazku za rok 2017. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce členů Svazku v termínu do 25. 5. 2018 a bude sejmuto v roce 2019 až po schválení…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

14.5.2018
22.5.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 21. 5. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání