Archiv

Veřejná vyhláška – OOP „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnici č. II/608

12.10.2017
27.10.2017

OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/608 situace Stanovuje se přechodná úprava provozu na silnici č. II/608 v místě mostního objektu ev. č. 608-009 takto: Důvod: stavební práce – oprava vozovky na mostním objektu ev. č. 608-009…
Číst více

Veřejná vyhláška – OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

11.10.2017
26.10.2017

Veřejná vyhláška – OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves Situace Přechodná úprava provozu na silnici č. III/24021 a místní komunikaci (ul. Na Vinici, Školní), termín umístění: 16.10.2017 – 16.11.2017.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle par. 9a

26.9.2017
11.10.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle par. 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

VOLBY – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

21.9.2017
29.9.2017

První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se uskuteční dne 27. 09. 2017 v budově obecního úřadu v Nelahozevsi. Svolání prvního zasedání volebních komisí…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves

20.9.2017
5.10.2017

Přechodná úprava provozu na silnici č. III/24021 v obci Nelahozeves se stanovuje takto: dopravní značení: dle DIO „Nelahozeves – silnice III/24021 ulice Kralupská“ důvod: instalace dopravního zařízení – ocelová silniční svodidla platnost úpravy: přechodná odpovědnost za instalaci: USK, s. r….
Číst více

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy

14.9.2017
29.9.2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých b)…
Číst více