Archiv

Usnesení – Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

5.2.2018
9.3.2018

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Mělník ze dne 2.2.2015, č.j. 15 EXE 414/2015-20, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:…
Číst více

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení – Terénní úprava pískovny UHY – rozšíření

26.1.2018
12.2.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,…
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

22.1.2018
30.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 29. 1. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Zagarolská 313, Nelahozeves. Jediným ohlášeným bodem je schválení záměru provozovat dokončovanou tlakovou kanalizaci samostatně jako provozovatel obec Nelahozeves. svolání zastupitelstva obce Nelahozeves 2 – 2018

Program dotovaného stravování seniorů

29.12.2017
31.3.2018

V přiložených souborech najdete program dotovaného stravování seniorů.   Nelahozeves_dotační program_stravování seniorů – doc Nelahozeves_dotační program_stravování seniorů –  pdf   Nelahozeves_Smlouva o poskytnutí dotace_stravování seniorů – doc Nelahozeves_Smlouva o poskytnutí dotace_stravování seniorů – pdf

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

21.12.2017
27.12.2017

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Příloha č. 2