Posudek o vlivech záměru „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“ na životní prostředí

13.6.2017
28.6.2017

Posudek o vlivech záměru – Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů na životní prostředí

Do posudku o vlivech záměru „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“ na životní prostředí lze nahlédnout v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu Nelahozeves.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje.