Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle par. 9a

26.9.2017
11.10.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle par. 9a

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí