Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

23.6.2017
10.7.2017

Čekací stání pro malá plavidla v horní a dolní vodě vodního díla Miřejovice – oprava překlepu v rozhodnutí MU Kralupy.

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností