Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

8.9.2017
25.9.2017

Obecní úřad v Nelahozevsi jako příslušný úřad se souhlasem Policie ČR povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro akci – „Nelahozeves čp. 43 – úprava kNN“

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace