Územní rozhodnutí o umístění stavby „Přípojky oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Zagarolská, Nádražní SO 01, SO 03 – DČJ a podružné řady“

16.6.2017
3.7.2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby – Přípojky oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves, ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Nádražní, Zagarolská SO 01, SO 03 – DČJ a podružné řady