Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy

14.9.2017
29.9.2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých

b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření

Více informací zde.