Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves

20.9.2017
5.10.2017

Přechodná úprava provozu na silnici č. III/24021 v obci Nelahozeves se stanovuje takto:

dopravní značení: dle DIO „Nelahozeves – silnice III/24021 ulice Kralupská“

důvod: instalace dopravního zařízení – ocelová silniční svodidla

platnost úpravy: přechodná

odpovědnost za instalaci: USK, s. r. o., IČO 27138551, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, Vlasta Martínková, tel.: 7724 761 817

termín umístění: následující den po nabytí účinnosti tohoto opatření

OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Nelahozeves

Situace – Kralupská