Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu obce Nová Ves

9.3.2017
10.4.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu obce Nová Ves

Územní plán Nová Ves – návrh zadání