Informace z obce Uhy – Oznámení o konání akce charakteru technopárty ve dnech 25.-27.8.2017

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE CHARAKTERU TECHNOPÁRTY V KATASTRU OBCE UHY VE DNECH 25.-27.08.2017!!!!!!
Oznamujeme tímto občanům obce Uhy a okolních obcí, že se dne 21.08.2017 osobně dostavil na Obecní úřad v Uhách pan Vítězslav HOJSÁK. Jmenovaný zde ústně oznámil, že ve dnech 25.-27.08.2017 se bude na Uhách – na obvyklém  místě pod bývalou benzinovou pumpou – konat akce k příležitosti ukončení prázdnin. Pan Hojsák bude pořadatelem této akce a uvedl telefonní číslo, na které je mu možno kdykoli zavolat, pokud budou problémy. Zároveň nám řekl, že kontakt na jeho osobu můžeme zveřejnit. Tímto tak činíme: HOJSÁK Vítězslav, tel.: 704 305 257

Vyjádření obce UHY:
1. Ačkoli byla akce obci oznámena, obec nemá jakoukoli zákonnou možnost, jak akci nepovolit, či lépe zakázat.
2. Pořadateli akce, panu Hojsákovi, bylo ihned sděleno, že obec s touto akcí jednoznačně nesouhlasí a pořadatel byl požádán, aby akci odvolal. Toto pořadatel zamítl s tím, že nad celým průběhem akce bere záštitu a ve 22:00 hodin každý večer bude hudební produkce ztlumena tak, aby hlukem nebyli obtěžování obyvatelé obce Uhy a okolních obcí.
3. O konání akce jsme ještě téhož dne (21.08.2017) informovali Policii ČR, pracoviště Zlonice. Zástupci Policie Zlonice byl předán i telefonní kontakt na pana Hojsáka s tím, že se s ním spojí a celou věc s ním proberou.
4. Je smutné, že náš právní řád neumožňuje obci uvedené akce zakázat. Nemůžeme tedy žádným způsobem ochránit občany před případným nežádoucím hlukem. Nezbývá tedy, než věřit panu pořadateli, že udrží vše v mezích zákona a tato akce nebude obtěžovat občany naší a okolních obcí.
Všem děkuji za pochopení. JUDr. Blanka Vaigeltová
starostka obce Uhy