Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves – JSDHO

JSDHO_znak

 

Základní informace

JSDHO je zřízená obcí, která jednotku plně zabezpečuje po finanční a materiální stránce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves (JSDHO) je organizační složkou obce, která JSDHO zřizuje a vede ji podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V s místní působností,ale může být povolaná mimo katastr obce. Podle plánu plošného pokrytí jednotek požární ochrany. Jednotka je předurčena k plnění úkolů zejména – likvidaci požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.)

Až koncem roku 2011 se podařilo uvést JSDHO v činnost, přestože v Nelahozevsi byla založena podle zřizovací listiny již 14.dubna 2004. Byla tedy sedm let nefunkční. Dne 21. ledna 2012 byl starostkou Mgr. Petrou Urbanovou jmenován nový velitel jednotky Jan Gregor a další členové jednotky.

Potřeba jednotek obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelných pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

 

Základní úkoly JSDHO:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
  • spolupracuje při zdolávání požárů, záchranných pracích,živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními složkami PO,útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
  • činnost vykonává JSDHO v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)“ a „Sbor dobrovolných hasičů (SDH)“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce.Sbor dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku PO

 Členové JSDHO Nelahozeves

Jan Gregor velitel jednotky, strojník

Marcel Ušák zástupce velitele, hasič

Petr Richtrmoc – velitel družstva, hasič

Radek Modes – velitel družstva, strojník, hasič

Martin Kádner – strojník, technik strojní služby, hasič

Miloslav Kotrč – strojník, hasič

Pavel Soukup – strojník, hasič

Miroslav Bálek – strojník, hasič

Jiří Hájek –hasič

Tomáš Bohuslavhasič

Technika JSDHO Nelahozeves

Do majetku obecního úřadu Nelahozeves patří technika, kterou JSDHO využívá k zásahové činnosti. Mezi zásahovou techniku patří  cisternová automobilová stříkačka, tedy CAS25/3500/200-M2R (Š 706) , CAS24/2500/200-M3Z (T 815) velitelský automobil VEA-UL1 (Škoda Forman). Dále agregáty:přenosná stříkačka PS 12, motorová pila Husqvarna 450, plovoucí čerpadlo PH 1200 a Niagara Mini, elektrocentrála Heron 30, kalové čerpadlo Heron, kalové čerpadlo Septik nebo rozbrušovací pila. Dále ve výbavě jsou také kapesní a vozidlové RDST Motorola.

Kromě toho JSDHO používá ještě techniku historickou, a to vůz AS16 Praga RNdvoukolová stříkačka DS 16 a přenosná motorová stříkačka PS 8.

 

Kontakty:

 

Velitel jednotky:  Jan Gregor – 604 621 366

Zástupce velitele:  Marcel Ušák – 737 254 918

Výjezdový mobil: 774 082 435 (aktivní pouze v případě výjezdu)

 

Adresa:

JSDHO Nelahozeves
Školní 3
Nelahozeves 27751


Evidenční číslo jednotky: 216127

e-mail: jsdho.nelahozeves@seznam.cz
web: www.hasici-nelahozeves.cz
facebook: www.facebook.com/pages/SDH-Nelahozeves/196481817048822