Výjezdy 2018

Výjezdy

Požární dozor

 

6.1.2018       

  • Na žádost spolku myslivců byl proveden členy JSDH požární dozor na plese v KD