Komise pro životní prostředí vyhodnotila loňský rok a určila své priority na rok 2017

Na agendě schůzky členů komise pro ŽP bylo vyhodnocení činnosti zarok 20l6: (Rozmístění košů v obci, dosadba lip u horního Resortu, výsadba stromů na dětském hřišti, založení FB stránek – ,,Zkrášlovací spolek občanů a přátel obce Nelahozeves“, kde je možné sdílet náměty na zlepšení prostředí v naší obci).  Dále byla na programu příprava na jarní úklid obce a J. Michal přednesl návrhy týkajici se životního prostředí a celkového vzhledu obce – priority pro rok 2017:

a. Propojení Resortu s Lešany – zpevnění cesty.
b. Nahradit rozbitý plot kolem dětského hřiště v Resortu živým plotem.
c. Doplnění odpadkoqých košů dle potřeb a zkušeností po roce provozu
d. Pomocí sociálních sítí zapojit veřejnost do dění / sběr námětu.
e. Zjistit informace o spolupráci obce a Kralup v péči o Dvořtákovu stezku – jaká je naše účast, podíl. Zvýšit umístění košů v blízkosti Mariny, popř. i dále po stezce

Členové komise dávají na vědomí vedení obce následující problémy k řešení:
a. Kontejnery na tříděný odpad v Resortu – nevhodné umístění v blízkosti zástavby+ nepořádek. Dle informací ze zastupitelstva – bude řešeno v novém územním plánu.
b. Nedostatek parkovacích míst v Resortu. Řidiči řeší parkováním na louce (vjiždi kolem trafostanice). Komise navrhuje umístění značky, nebo sloupku, znemožňujíci vjezd na louku.
c. Zajišténí bezpečnosti chodců – stále trvá priorita vybudování chodníku ,,pod hájem‘, dále je navrhováno vybudování chodníku v ulici Kralupská od uličky směrem ke školní jídelně (zaklopení příkopů se zachováním odtoku sražkových vod).

Celý zápis je k dispozici ke stažení na tomto odkazu : zapis komise ZP unor_2017