Ministerstvo životního prostředí vrátilo rozhodnutí o poplatku kraji k novému projednání rozhodnutí

Odvolací orgán souhlasí s názorem obce potud, že plocha celé skládky (tedy všech čtyř etap) není relevantním hlediskem pro rozdělení poplatků. Za relevantní považuje, jak je výše uvedeno a zdůvodněno, pouze plochu IV. etapy skládky, zvětšenou o plochu, na které jsou umístěna zařízení, která byla sice povolena a kolaudována v rámci předchozích etap, ale jsou pro provoz IV. etapy využívána.

Více informací v přiloženém pdf.