Nabídka účasti v okrskové volební komisi

Obecní úřad hledá členy do volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2017.

Členem okrskové volební komise může být:
– pouze státní občan České republiky (u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva – tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo karanténa)
– občan, který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny
– občan starší 18-ti let

 

V pátek od 14:00 – 22:00 a v sobotu od 08:00 – 14:00.

Odměna: 1.300,-Kč

Zájemci se můžou přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky na tel.č. 315 785 290 u paní Dvořákové nejpozději do 11.09.2017