Nelahozeves uspěla se žádostmi o dotace na hřiště a na místní komunikace.

Letos jsme se podruhé pokusili získat dotaci 400 tis. Kč na dětské hřiště v Lešanském horním resortu a tentokrát jsme uspěli. Chtěl bych na tomto místě poděkovat zejména dětem a jejich pedagogům, kteří se podíleli na přípravě podkladů k dotaci formou práce v hodinách výtvarné výchovy a formou diskuze o budoucím vzhledu hřiště. Výstupy z práce dětí byly nedílnou (a bodovanou) součástí žádosti o dotaci. Věřím, že pro děti toto bude příběh se šťasným koncem, který ukazuje, že má cenu věci zkoušet, udělat něco navíc a vytrvat.

Druhou dobrou zprávou dne je kladné posouzení žádosti o dotaci 989,9 tis. Kč na opravu místních komunikací. Na přípravě podkladů se podílel zejména pan místostarosta Josef Kukla, pan Karel Lang – specialista na opravy komunikací a v neposlední řadě společnost Accon, která nám pomáhala s administrací a včasným podáním žádosti. Získané prostředky znamenají zdvojnásobení letošního rozpočtu obce na opravy a tím i možnost zkvalitnit a zrychlit práce v tomto letitém problematickém bodě.

Tímto samozřejmě vše teprve začíná a bude třeba získané prostředky co nejdříve využít v souladu s dotačními pravidly.
Ještě jednou díky všem kdo pomohli !

Josef Kebrle
starosta obce