Obec Nelahozeves do konce května dostaví dopojku do ČOV v areálu Nesaluka PTZ

V Pondělí 6.3. jsme obdrželi kladné stanovisko vodoprávního úřadu k dostavbě dopojky tlakové kanalizační stoky. Tato dopojka propojí část splaškové kanalizace z ulic Vltavská, Zahradní, Nová, Příčná a Nádražní s čističkou odpadních vod v areálu PTZ Nelahozeves. Zároveň jsme okamžitě oslovili 4 dodavatele s poptávkou na stavbu dopojky. Nejvýhodnější nabídka by měla být známa do konce měsíce března. Poté budou zahájeny stavební práce.