Poslední příspěvky

Patchwork

Patchwork   Co je to vlastně patchwork? Patchwork (anglicky patch – záplata, work – práce – vyrobeno ze záplat) je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Historie patchworku sahá do…
Číst více

Klub seniorů

nellznak

Program klubu seniorů 2. pololetí 2017   31.8.2017 Trojský zámek (čtvrtek) – vlakem v 7:25 hodin z Nelahozevsi, poté lodí v 9:00 hodin do Troji, návštěva zámku a zámecké zahrady 20.9.2017 Divadlo Hybernia – muzikál IAGA – 11:00 hodin (středa)…
Číst více

Ochotníci Nelahozeves

OCHOTNÍCI NELAHOZEVES jsou zájmový spolek, který se věnuje ochotnické činnosti v obci. Činnost spolku byla obnovena v září 2011 (v minulosti v obci ochotníci již působili). Kromě autorských her OCHOTNÍCI NELAHOZEVES také vystupují s krátkými tematickými scénkami na akcích pořádaných obcí. Soubor má v současné době 20…
Číst více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves Základní informace Sbor dobrovolných hasičů (SDH) patří mezi sdružení obyvatel Nelahozevsi. Jeho primárním cílem je ochrana osob a majetku v obci v souvislosti s požáry, povodněmi nebo jinými živelnými pohromami či dalšími podobnými událostmi. SDH je formálně základní jednotkou Sdružení hasičů…
Číst více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves – JSDHO   Základní informace JSDHO je zřízená obcí, která jednotku plně zabezpečuje po finanční a materiální stránce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves (JSDHO) je organizační složkou obce, která JSDHO zřizuje a vede…
Číst více