Poslední příspěvky

2016_Kamenný sloup Nelahozeves_MZe

sisi - celý

Restaurování klasicistního kamenného sloupu v obci Nelahozeves (památník císařovně Sisi) Dotace z programu MZe: 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova Náklady na projekt: 218.405,-Kč Výše dotace: 152.883,-Kč K opravě kamenného pamětního sloupu jsme využili dotaci ministerstva zemědělství na udržování a obnovu…
Číst více

2016_Dětské hřiště Lešany_MMR

hřiště Lešany

Oprava dětského hřiště Lešany spojená s výměnou herních prvků Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů Náklady na projekt: 386.162,-Kč Výše dotace: 270.314,-Kč V rámci projektu byla na již dosluhujícím dětském hřišti v areálu „Anglického resortu“ provedena demontáž starých, nevyhovujících a nefunkčních…
Číst více

2015_Zateplení MŠ_MŽP

MŠ Nelahozeves

Zateplení mateřské školy Nelahozeves, Zagarolská čp. 313 Dotace z programu MŽP ( SFŽP): Operační program ŽP – Udržitelné využívání zdrojů energie Náklady na projekt: 2.653.856,-Kč Výše dotace: 1.293.455,-Kč  (ERDF/FS) 76.085,-Kč (SFŽP/SR)  

2015_Hradební štola_MMR

20150610 Hradební štola vchod (1)

Hradební štola Nelahozeves – obnova díla po povodni 06/2013 Dotace z programu MMR: Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013 Náklady na projekt: 2.542.140,-Kč Výše dotace: 2.259.952,-Kč  

2017_Oprava komunikace V Uličce_MMR

vulicce

Oprava místní komunikace ulice V Uličce – Podhořany, Nelahozeves Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů Náklady na projekt: 1.172.442,-Kč Výše dotace: 586.221,-Kč Stávající povrch komunikace V Uličce tvoří zbytky asfaltového krytu a naplavená zemina . Odvod dešťových povrchových vod je…
Číst více

2017_Milník u Podhořan_MMR

milnik

Restaurování kamenného milníku u Podhořan Dotace z programu MMR – Podpora rozvoje regionů Náklady na projekt: 126.500,-Kč Výše dotace: 88.550,-Kč Památka není zapsána na seznamu kulturních památek. Kamenný milník byl demontován a po částech převezen do dílny restaurátora Pavla Kytky….
Číst více

Dražební vyhláška

nellznak

Dražba se koná 2. 8. 2017 od 11:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz Draženy budou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl v dosud nevypořádaném společném jmění povinných o velikosti ideální 1/4 k nemovitým věcem, a to: pozemek…
Číst více