Poskytnuté informace

nellznak

2016

 evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace)  poskytnutá informace
 1/2016  15. 02. 2016  poskytnutá informace
 2/2016  14. 03. 2016  poskytnutá informace

 

2017

 evidenční číslo ze dne (poskytnutí informace)  poskytnutá informace
 1/2017
 2/2017  27.02.2017  poskytnutá informace + příloha