Svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a bioodpadu

podrobné info včetně časů zastávek nebezpečného odpadu zde