Autobusový zájezd, odjezd 5:50 hodin od restaurace U Hrušků, návštěva ZOO Liberec, botanická zahrada Liberec a zámku Sychrov. Zájemci se přihlásí do 21.4.2017 na tel.: 734 300 779, cena za autobus pro členy KS je 100,-Kč, pro nečleny 250,-Kč.