Zastupitelstvo

nellznak
Kdy:
24.7.2017 @ 18:30 – 20:00
2017-07-24T18:30:00+02:00
2017-07-24T20:00:00+02:00
Kde:
Zagarolská 313
277 51 Nelahozeves
Česko
Zastupitelstvo @ Nelahozeves | Česko

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

veřejné zasedání zastupitelstva na 24.07.2017 od 18:30 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves

P r o g r a m:
1. Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny
2. Rozpočtové opatření č. 5/2017
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy o. p. s.
4. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu
5. Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic
6. Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem
7. Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem
8. Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018
9. Diskuze