Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu. Nebude-li zásah proveden do 15. 11. tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.