V červenci začneme s označováním popelnic čipem

Na základě výběrového řízení začala od 1.7.2017 platit nová smlouva se společností FCC (dříve ASA). Na základě této smlouvy bude FCC fakturovat obci podle jednotlivých výsypů popelnic. Jeden výsyp „malé černé“ popelnice přijde obec na přibližně 36 Kč. Jeden výsyp velké biopopelnice pak přibližně na 46 Kč. Za účelem přesné fakturace budou nádoby na komuinální odpad a na bioodpad očipovány. Čipování proběhne v rámci několika pravidelných svozových  termínů. Čipování a testovací provoz by měly proběhnout do konce září. Od října již pak máme v úmyslu plně přejít na nový systém.

V budoucnu pak budeme díky čipům schopni nabídnout občanům i finanční motivaci k třídění odpadu. To je umožněno tím, že čipy  budou evidovány na konkrétní číslo popisné.

Na konci roku, kdy si budou občané podle připravované nové vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu volit svůj svozový tarif, budou mít již k dispozici přesné informace o skutečné potřebě svozu. Protože poplatek od 1.1.2018 by měl být „za nádobu“ budou si moci zaplatit právě takový počet nádob, který skutečně potřebují.