Odpady – popelnice

Poplatek za svoz komunálního odpadu

poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu od 2. ledna 2017 do 31. 3. 2017

Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné. V tomto případě je potřeba se domluvit na předání známky na popelnici, volejte prosím tel. č. 315 785 059.

svoz 1x týdně – středa

 Fyzická osoba s trvalým pobytem 500,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem mladším 15 let 400,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem starší 70 let 400,-Kč/rok
 Fyzická osoba s trvalým pobytem – držitel ZTP nebo ZTP/P 400,-Kč/rok
 Chataři (objekt) 500,-Kč/rok
Podnikatelé – je nutná písemná smlouva 2000,-Kč/popelnice/rok
Jednorázový igelitový pytel na odpad 34,-Kč/ks

Pokud držitelé ZTP a ZTP/P chtějí uplatnit slevu, je potřeba tento průkaz předložit při placení poplatku, jinak nebude sleva uznána.

Poplatek za pronájem nádoby na bio odpad (biopopelnice)

svoz 1x týdně – středa (březen-listopad)

 Nádoba 120 l – jedná se o pronájem nádoby  200,-Kč/ rok
 Nádoba 240 l – jedná se o pronájem nádoby  300,-Kč/rok