Zahájení stavebních prací „Tlakové zkoušky na kanalizaci v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná“

Dnešního dne 13.2.2017 zahájila firma Petr Kožený, s. r. o. výkopové a montážní práce pro odstranění poruch přípojek tlakové kanalizace a osazení sekčních šoupat na stávající tlakové kanalizaci – investor Obec Nelahozeves.

Realizace: dokonce měsíce února 2017

Prosíme občany o vstřícný přístup a shovívavost při realizaci těchto prací.

Kontakt na zástupce dodavatele: p. Jedlička 724 536 725, p. Ludvík 602 643 134.

Technický dozor investora: Ing. Počík 602 559 396.