Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Nelahozeves už za necelý měsíc

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY DNE  4.4. a 5.4. 2017  OD 14 HOD. – DO 17 HOD.

Zápis se týká dětí narozených 1.9. 2010– 31.8. 2011 s trvalým bydlištěm v obci Nelahozeves.

K zápisu je nutné vzít sebou : Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz zák. zástupce) a žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaný oběma rodiči, (WEB. STRÁNKY ŠKOLY).

Žádost o odklad dostanete u zápisu. Případné dotazy na tel. č. : 315 785 037

Více informací také na webu školy http://zsnelahozeves.cz/zapis-zaku-do-1-tridy-2017