2015_Hradební štola_MMR

Hradební štola Nelahozeves – obnova díla po povodni 06/2013

Dotace z programu MMR: Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013

Náklady na projekt: 2.542.140,-Kč
Výše dotace: 2.259.952,-Kč

mmr