2015_Oprava kapličky Lešany_MMR

Oprava kapličky v Lešanech

Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů

Náklady na projekt: 107.871,-Kč
Výše dotace: 75.510,-Kč

 

mmr