2016_Dětské hřiště Lešany_MMR

Oprava dětského hřiště Lešany spojená s výměnou herních prvků

Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů

Náklady na projekt: 386.162,-Kč
Výše dotace: 270.314,-Kč

V rámci projektu byla na již dosluhujícím dětském hřišti v areálu „Anglického resortu“ provedena demontáž starých, nevyhovujících a nefunkčních herních prvků a ty byly nahrazeny novými herními prvky. Podoba nového hřiště byla konzultována s uživateli hřiště, rodiči dětí a také s dětmi v základní škole. Podle jejich představ vznikla podoba nového hřiště. Předpokládané náklady na vybudování dětského hřiště byly 652 000,-Kč. Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 10 firem, byla na základě hodnotících kritérií vybrána firma Hřiště hrou, s.r.o, která zvítězila s cenovou nabídkou 386.162,-Kč. Firma provedla rekonstrukci  hřiště během července a srpna 2016. Hotové dílo  předávala  29.08.2016 obci.

Na dětském hřišti bylo zabudováno 5 nových herních prvků pro různé věkové kategorie dětí:

  1. Věž se skluzavkou, sítí, hrazdou a hnízdem pro věkovou kategorii 5-15 let
  2. Vahadlová houpačka pro věkovou kategorii 4-12 let
  3. 2 ks pružinové houpadlo pro věkovou kategirii3-10 let
  4. Lanovka Větrník, pro věkovou kategorii 6-15 let

Vybavení hřiště bylo doplněno 2 sadami dřevěných stolů s lavicemi a provedeny potřebné terénní úpravy.

mmr