2016_Kamenný sloup Nelahozeves_MZe

Restaurování klasicistního kamenného sloupu v obci Nelahozeves
(památník císařovně Sisi)

Dotace z programu MZe: 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Náklady na projekt: 218.405,-Kč
Výše dotace: 152.883,-Kč

K opravě kamenného pamětního sloupu jsme využili dotaci ministerstva zemědělství na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, o kterou jsme požádali a byli úspěšní. Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel – restaurátor MgA. Jan Brabec, který během letních měsíců provedl komplexní zrestaurování této památky. Památku opravoval na místě, ale část památky (kříž s Kristem) byla demontována a její oprava byla prováděna v restaurátorské dílně. Pak byla tato část opět osazena na sloup. Okolí památky bylo vyčištěno, vykáceny náletové dřeviny. Náklady na opravu byly 218.000,-Kč, z toho jsme 70% uhradili ze získané dotace.

Pro ilustraci jsou přiloženy fota kamenného sloupu v původním stavu a po zrestaurování.

Sisi - předSisi po

MZe