2016_oprava místních komunikací_MMR

Oprava místních komunikací Nelahozeves 2016

Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů

Náklady na projekt: 1.979.879,-Kč
Výše dotace: 989.979,-Kč

mmr