2017_Milník u Podhořan_MMR

Restaurování kamenného milníku u Podhořan

Dotace z programu MMR – Podpora rozvoje regionů

Náklady na projekt: 126.500,-Kč
Výše dotace: 88.550,-Kč

Památka není zapsána na seznamu kulturních památek.

Kamenný milník byl demontován a po částech převezen do dílny restaurátora Pavla Kytky. Jednotlivé fragmenty zde budou důkladně očištěny, odsoleny a zpevněny vhodnými materiály, popřípadě doplněny chybějící části. Milník bude vrácen zpět na původní místo a usazen do vápenocementového lože. Jednotlivé části budou zpevněny nerezovým spojovacím materiálem a na závěr bude povrch kamene ošetřen hydrofobním přípravkem. Okolí památky bude upraveno, oseto trávou, drobné náletové dřeviny vykáceny.

mmr