2017_Oprava komunikace V Uličce_MMR

Oprava místní komunikace ulice V Uličce – Podhořany, Nelahozeves

Dotace z programu MMR: Podpora rozvoje regionů

Náklady na projekt: 1.172.442,-Kč
Výše dotace: 586.221,-Kč

Stávající povrch komunikace V Uličce tvoří zbytky asfaltového krytu a naplavená zemina . Odvod dešťových povrchových vod je sveden do uličních vpustí . Před započetím prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. Při opravě povrchu komunikace se musí nejprve odtěžit naplavená zemina se zbytky asfaltu. Následně provést osazení silničních obrubníků. V místech, kde bude chybět konstrukční vrstva bude provedeno doplnění kamenivem  se zhutněním. Výšková úprava uličních vpustí je nutné provést současně s výměnou a doplněním kanalizačních mříží. Infiltrační postřik bude proveden před pokládkou asfatové vyrovnávky. Asfatová vyrovnávka se provede ACP  finišerem. Následovat bude mezi vrstvami spojovací asfaltový postřik. Obrusnou vrstvu bude tvořit ACO 11 v tl. 5cm položená finišerem.

mmr