Společnost MERO bude čistit jednu z ropných nádrží na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.

Jedná se o nádrž H07 o objemu 100 tisíc m3, kterou je nutné v letošním roce zkontrolovat. V pondělí  9. 4. bude zahájeno její čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach.

Jako prevence problémů se zápachem bude opět použita moderní technologie k odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže. Proces čištění nádrže proběhne v období od 9. – 30. dubna 2018.