Archiv autora: Josef Kebrle

Archiv zpravodaje

Zpravodaj Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 750 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Zodpovědný redaktor: Soňa Brunnerová Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci…
Číst více

Vyhlášky, směrnice

Důležité zákony, vyhlášky a směrnice Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: Zákon Popis ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod zákon č. 106/1999 Sb. O…
Číst více

Formuláře a návody

Formuláře ke stažení Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu (oddací list, rodný list, úmrtní list) Formulář na žádost o poskytnutí informace Žádost o pálení Odhlášení psa

Zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 800 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Redakce: Soňa Brunnerová, Jakub Karika Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci…
Číst více

Územní plán

Územní plán je ve stadiu pracovního návrhu. Ten byl zveřejněn a je k dispozici po dohodě na obecním úřadě. Zdůrazňujeme, že se jedná o pracovní verzi, která může být změněna. Další verze návrhu vznikne po dokončení generelu odvodu dešťových vod….
Číst více