Archiv autora: Alena Kučírková

Darovací smlouva – pomoc po požáru

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Darovací smlouvu, kterou schválilo zastupitelstvo dne 30. 09. 2019 na svém zasedání usnesením č. 15/9/2019 jako finanční výpomoc obdarovanému v důsledku požáru v jeho domácnosti. Celé znění zde: Darovací smlouva.

Veřejná vyhláška – oznámení

Obec Nelahozeves zveřejňuje na úřední desce Veřejnou vyhlášku – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. Celé znění zde: Veřejná vyhláška –…
Číst více