Archiv autora: Alena Kučírková

Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou „Terénní úprava pískovny UHY rozšíření II“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)…
Číst více