Archiv autora: Alena Kučírková

Platný územní plán

Územní plán Nelahozeves obsahuje textovou a grafickou část. 01_ZC – Výkres základního členění území 02_HV – Výkres hlavní 03_VPS – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 04_KV – Koordinační výkres 05_SV – Výkres širších vztahů 06_ZPF – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění – CO DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění DGGG-Nela_CP_TC_výrok